095 290 07 88

Батон житній духмяний
Хліб
Батон житній духмяний
14,50грн. 0.4 кг
Батон звичайний
Хліб
18,50грн.
Батон житній духмяний
Хліб
14,50грн.
Батончик Королівський
Хліб
23,50грн.
Батончик Станіславський
Хліб
10,50грн.